0
My Bag 0 Items
ไม่มีมีสินค้าอยู่ในตะกร้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท ดัคบอกซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) (“บริษัท”) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ www.boringticket.com ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัย โดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน บริษัทจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านดังนี้

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.boringticket.com และลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงข้อมูลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น บริษัทตกลงจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และบริษัทอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัท หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก) สำหรับบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีดังต่อไปนี้

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

การคุ้มครองความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการดำเนินการตามสมควรในการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการเพื่อป้องกันความสูญเสีย การใช้งานอันไม่สมควร การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม

บริษัทขอสงวนความรับผิดในการคุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว เนื่องจากไม่มีระบบหรือการส่งข้อมูลใดทางเครือข่ายสาธารณะใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์

การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

Secured by GeoTrust

Amazon Application Hosting

Payment Gateway Provider, Omise

Privacy Policy

Introduction

DUCK BOX CO., LTD. (Head Office) (“Company”) and www.boringticket.com (“Website”) understands any information that identifies the customer to whom such information pertains is of utmost importance. Company, therefore, has established the following privacy policy for its handling and protection of personal information.

Personal Information Collection and Usage

When you use, services provided on www.boringticket.com you will be asked to provide personal information such as name, contact address, e-mail, telephone number, Bank account number or credit card details, etc. and including, but not limited to, users' behavior. What The Duck generally collect this information for the following purposes:

Disclosure of Personal Information

The personal data we collect from you may be used by us, or shared with or transferred to third parties (including related companies, third party service providers and their service providers and related companies, and third party sellers), for some or all of the following purposes:

Modification to Privacy and Disclaimer

Company reserves the right to change this Privacy Policy and disclaimer at any time. The content presented on this page is considered the latest version. Should any modification to our Privacy Policy occur, we will post the updated version on the page so that you are always aware of how we safeguard your personal data.

Security

The Company has implemented the appropriate technical, physical security management and loss prevention using disproportionate access the data without permission to disclosure or adjustment change personal information.

However, The Company reserves the liability protection of such security as there is not a single system or public network that can guarantee to be completely and thoroughly secured.

Security Guide

Secured by GeoTrust

Amazon Application Hosting

Payment Gateway Provider, Omise